နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

21 March, 2015

ပါရမီအခ်စ္နဲ႔ခ်စ္ပါ႔မယ္

ရေ၀ႏြယ္-အင္းမ

No comments:

Post a Comment